Çağdaş Türkiye Tarihi
ISBN: 9786050370324 2020 2. Baskı Tarih İsmail Hakkı Demircioğlu, Namık Çencen, Ahmet Özcan, Mesut Çapa, Rahmi Çiçek, Yücel Yi̇ği̇t, Aslı Arslan, Hacı Murat Arabacı, Teoman Gül, Duygu Yılmaz, Sali̇m Gökçen, Mehmet Okur Editör : Ahmet Özcan - Yücel Yiğit - Namık Çencen - İsmail Hakkı Demircioğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan olayları devletin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüvenini bilimsel bir bakış açısıyla ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyan bir eserdir. Çalışma; üniversitelerde okutulan Cumhuriyet Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Modernleşme Tarihi ve Siyasi Tarih derslerinde kaynak olarak kullanılabilir. Bunun yanında kitap, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bu coğrafyada yaşanan askerî, siyasi, kültürel ve toplumsal değişimin sağlıklı bir biçimde anlaşılması için her seviyeden okuyucuya hitap etmektedir. Çalışma aşağıdaki konulardan meydana gelmektedir: -Avrupa’da Aydınlanma ve Değişim -Türk Modernleşmesi -Üç Kıta İmparatorluğu’nun Çöküşü -Kapitalizmin Gölgesinde Büyük Hesaplaşma: Birinci Dünya Savaşı -Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Düzeni ve Yeni Sınırlar -Bir Millet Uyanıyor: Milli Mücadele Başlıyor -Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti -Lozan Antlaşması ve Sonrası Türk Dış Politikası (1923-1938) -Atatürk Dönemi İnkılapları -Atatürk İlkeleri -İsmet İnönü Dönemi (1938-1950) -Çok Partili Hayata Geçiş (1945-1950) -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Temel Kaynakları