Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Personel Yönetimi
ISBN: 9786053184676 2016 3. Baskı Eğitim Yönetimi Aytaç Açıkalın Pegem Akademi Yayıncılık

Dünyada 'işi ' olan tek canlının insan olduğunu düşündükçe diğer canlıları niye işimize karıştırdığımızı anlayamıyorum. özellikle insanın insanı işe koşmasını, insanın da işe koşmasının nasıl bir evrimin sonucu olduğunu açıklamakta çok zorluk çekiyorum. İlk defa bir insanın başka bir insanın yönetimine girişini ve ilk emir alışını tasarlamaya, hayal etmeye çalışıyorum. Sevk ve İdare kavramından yönetme sürecine geçerken, personel yönetimi deyişinden, insan kaynağının yönetiminin 'daha insani ' bir sevk ve idare olacağına inandık. İnsan kaynağının yönetimi insanın biyoloji, fizyoloji ve psikolojisi ama özellikle, zihinsel gücü, kişilik ve karakteri ile çok yakından ilgileniyor. özellikle zeka, yetenek, kapasite, kişilik özellikleri iş dünyasının yeni tarama alanları oldu. çok büyük bir enerji boşuna harcanıyor dünyada: İnsanı tanımak, tanımlamak için. İnsan: Kitaplara göre insan Karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş Gözleri, yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır Bütün kitapları yakmalı. Bedri Rahmi Eyüboğlu