Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri
ISBN: 9789750241895 2017 9. Baskı İş Dünyası - Yönetim Hasan Tutar Seçkin Yayıncılık

Büro Yönetimim ve İletişim Teknikleri adlı bu çalışma iki temel alandan oluşmaktadır. Bunlardan ilki "Büro Yönetimi", diğeri "İletişim Teknikleri"dir. Bu çalışmada öncelikle kamu veya özel sektör alanında faaliyet gösteren tüm örgütlerde büro (ofis) yönet