Boşanma Davalarında Maddi Tazminat
ISBN: 9789750260445 2020 1. Baskı Aile Hukuku Rahvira Partokyan Seçkin Yayıncılık

Aile toplumun özü ve temelini oluşturmaktadır. Toplumların varlıklarını sürdürmeleri aile kurumunun sağlık, esenlik ve huzur içinde bir hayat sürmesine bağlıdır. Aile bireyleri, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerden olumlu ve olumsuz etkileyebilir. Bu önem ve özelliği nedeniyle ülkelerin hukuk düzenleri, ailenin yapısı, kurulması ile aile içi ilişkileri düzenleme gereği duymuştur. Aile hukukuna özgü bir sözleşme (evlilik sözleşmesi-nikah akdi) ile kurulan ailenin varlığını sürdürmesi toplum için esas olandır. Ancak bazı evliliklerin bazı sebeplerden dolayı hayat boyu devam etmediği ve kanunda sayılan yollar ile sona erdiği bir gerçektir. Bu kapsamda, evliliği sona erdiren durumlardan birisi de boşanmadır. Evlenme ile ekonomik, sosyal, kişisel ve hukukî statülerinde değişiklik olan eşlerin, evlenmenin boşanma ile sona ermesi üzerine yine ekonomik, sosyal, kişisel ve hukukî durumlarında değişiklikler ve yenilikler meydana gelmektedir. Boşanma ile eş sıfatı ortadan kalkan taraflar yönünden önemli hukukî problemler, boşanmanın malî sonuçlarında yaşanmaktadır. Boşanmanın malî sonuçları; maddî ve manevî tazminat, nafaka olarak sıralanabilir. Öte yandan eşler arasındaki boşanma, eşler arasındaki mal rejimini sona erdiren hallerden biri olup, boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar da ikame edilebilmektedir.