Boşanma Davaları Cilt - 2
ISBN: 9789750244193 2017 1. Baskı Medeni Hukuk Derya İçöz Demirel, Afet Gülen Büberci Çifçi Seçkin Yayıncılık

Boşanma, aile birliği oluşturmak için bir araya gelen ve akabinde çoğunlukla çocuk sahibi de olarak birlikteliğini pekiştirmiş iki kişinin, bu birlikten vazgeçerek tekrar bireysel bir yaşam düzenine geçme sürecidir. Evlilik birliğinin doğası gereği kurulan yoğun ilişkiler ağının bir anda kopmasının, beraberinde büyük sorunlar, hatta davalar getirmesi de kaçınılmazdır. Üç ciltten oluşan Boşanma Davaları kitabı, dava sürecinde tarafların karşısına çıkabilecek zor ve karmaşık problemleri, taraflar için en uygun şekilde çözmeyi arzu eden hukukçulara, bilgi notları, uyarılar ve pratikleştirilmiş yargı kararları doğrultusunda yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar boşanma davalarında hep "ne yapılacağını" anlatan kaynaklardan farklı olarak, çetrefilli dava sürecinin çeşitli aşamalarında hukukçuların kafasında oluşan "nasıl yapılacağı" sorusuna da doyurucu cevaplar vermektedir. Kitabın bu cildinde; eşlerin seçebilecekleri mal rejimleri, buna ilişkin mal rejimi sözleşmeleri ile özellikle evliliğin sona ermesi halinde eşler arasında edinilmiş malvarlıklarının nasıl paylaştırılacağı, hangi taleplerde bulunulabileceği, dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği, usule ilişkin yapılmaması gereken hatalar, güncel Yargıtay içtihatlarında özellikle hangi hususlara önem verildiği ve spesifik konularda Yargıtay'ın ne şekilde hüküm tesis ettiği, örnekli katkı payı, değer artış payı, katılma alacağı ve denkleştirme hesaplama yöntemleri, bilirkişi raporları düzenlenirken özellikle nelere dikkat edileceğine ilişkin açıklamalar, tarafımızca düzenlenmiş örnek bilirkişi raporları da eklenerek değerli okuyucularımızın faydalanması amacıyla sunulmaktadır.