Borçlar Hukuku
ISBN: 9786052470305 2018 Borçlar Hukuku F. Bilgili, E. Demirkapı Dora Yayınevi

TEMEL BİLGİLER VE KAVRAMLAR 1 BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU, KAPSAMI VE ÖNEMİ 2 BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI 3 BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 4 BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 SORUMLULUK 6 EKSİK BORÇLAR 7 İTİRAZ VE DEFİ BİRİNCİ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI(BORÇLARIN DOĞUMU) BİRİNCİ AYIRIM (HUKUKİ İŞLEMLERDEN) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 1 HUKUKİ İŞLEMLER 2 SÖZLEŞMELER 3 SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 4 GENEL İŞLEM KOŞULLARI 5 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 6 İRADE İLE BEYAN ARASINDA UYUMSUZLUK HALLERİ 7 TEMSİL 8 SÖZLEŞMELERİN YORUMU VE SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI 9 ÖN SÖZLEŞME 10 SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI 11 İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 12 SOYUT (MÜCERRET) BORÇ TANIMASI İKİNCİ AYIRIM HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 1 KUSURA DAYANAN SORUMLULUK (HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU) 2 HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 3 KUSURSUZ SORUMLULUK 4 ZARAR VE TAZMİNATIN HESAPLANMASI 5 SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU VE SEBEPLERİN YARIŞMASI 6 AYNI ZARARDAN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN SORUMLULUĞU (MÜTESELSİL SORUMLULUK) 7 CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ 8 HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI ÜÇÜNCÜ AYIRIM SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 1 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI 2 HUKUKSAL İŞLEMLERDEN (SÖZLEŞMEDEN) DOĞAN BORÇLARDAN FARKI 3 HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLARDAN FARKI 4 ÖZELLİKLERİ 5 KOŞULLARI 6 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOLAYI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KAPSAMI 7 ZAMANAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM BORÇLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI BİRİNCİ AYIRIM BORÇLARIN İFASI 1 İFANIN TANIMI 2 İFANIN KONUSU 3 KISMİ İFA 4 İFA YERİ 5 İFA ZAMANI 6 İFANIN TARAFLARI 7 İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA 8 PARA BORÇLARINDA İFA VE FAİZ 9 İFANIN İSPATI İKİNCİ AYIRIM BORCA AYKIRILIK 1 GENEL OLARAK BORCA AYKIRILIK KAVRAMI VE YAPTIRIMLAR 2 BORCUN NİTELİĞİNE GÖRE BORCA AYKIRILIK HALİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR 3 BORÇ İLİŞKİSİNİN İHLÂLİNE BAĞLANAN SONUÇLAR AÇISINDAN YAPTIRIMLAR 4 BORCA AYKIRILIK HALLERİ § 5 BORCA AYKIRILIK HALLERİNE BAĞLANAN SONUÇLAR 6 BORÇLUNUN İFA YARDIMCISININ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU 7 BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI 8 ALACAKLININ TEMERRÜDÜ § 9 SEÇİMLİK BORÇLARIN İFASI ÜÇÜNCÜ AYIRIM BORÇLARIN SONA ERMESİ ve ZAMANAŞIMI 1 BORÇLARIN GENİŞ ANLAMDA SONA ERMESİ 2 DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ 3 ZAMANAŞIMI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİLERİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR 1 ALACAĞIN DEVRİ 2 BORCUN ÜSTLENİLMESİ 3 ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE SÖZLEŞME 4 ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT 5 MÜTESELSİL BORÇLULUK 6 MÜTESELSİL ALACAKLILIK 7 SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA 8 KOŞULA BAĞLI BORÇLAR 9 CEZA KOŞULU 10 BAĞLANMA PARASI 11 CAYMA PARASI (PİŞMANLIK PARASI) 12 ÜCRET ALIKOYMA (TEVKİFİ) TESTLER