Bölgesel Kolektif Güvenlik Arayışları: Orta Asya Örneği
ISBN: 9786257890144 2020 Siyaset Dr. Erdal Düzdaban Astana Yayınları

Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte bağımsızlığına kavuşan Orta Asya Devletlerine, kimlik sorunları, sınır sorunları ve su tahsisatı sorunları miras kalmıştır. Öte yandan, Soğuk Savaş Dönemi sonrası, Terörizm, Radikalizm, Organize Suçlar kapsamında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Yasadışı Göç ile Nükleer ve Radyoaktif Madde Kaçakçılığı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Orta Asya devletleri hem geçmişten miras gelen sorunlarla hem de modern anlamda ortaya çıkan yeni sorunlarla baş etmek zorunda kalmışlardır. Güvenlik kapasitesi ve ekonomik imkânlar açısından farklılık gösteren bölge devletlerinin, güvenlik sorunlarını asgari seviyeye düşürülmesi noktasında öncelik aldıkları projeler ve işbirliği arayışları, bölgede hegemon güç Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda akamete uğratılmıştır. Bölge devletlerinin güvenlik esaslı işbirliği arayışları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından daha çok Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyetinin kurguladığı Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü ve Şangay İşbirliği Örgütü çatısı altında yer bulmuştur. Bu kitapta, Orta Asya devletlerinin tarihi gelişiminden hareketle, Rusya Federasyonu ve İngiltere tarafından bölgede oynanan Büyük Oyun (Great Game), yukarıda belirtilen sorunların teorik açıklamaları ve pratik uygulamaları, ABD, AB, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran’ın bölge devletleri ile olan siyasetleri ve bölge devletlerinin güvenlik yaklaşımları, Bölgesel Örgütler (Amerika Devletleri Örgütü, Batı Avrupa Birliği, Arap Birliği, Afrika Birliği ve NATO) kapsamında detaylı olarak anlatılmaktadır.