Bm Güvenlik Konseyi Ve Uluslararası Barışın Korunması
ISBN: 9786055500801 2015 Uluslararası İlişkiler Naim Demirel Der Yayınları

Bu çalışmanın hedefi BM Sözleşmesi'nin 24/1. maddesinde Güvenlik Konseyi'ne verilen uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve korunması görevinin kapsamını ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk bölümünde, barış kavramı uluslararası hukuktaki anlamıyla tarihsel süreç içindeki gelişimiyle birlikte ele alınmaktadır. Birinci bölümde yine uluslararası toplumun ortak hedefi olarak barış kavramı değerlendirilmekte ve bu konuda asli organ olarak görevli bulunan Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve işleyişi anlatılmaktadır. İkinci bölümde barış kavramının hem negatif ve hem de pozitif anlamı ortaya koyulmaktadır. Ayrıca BM Sözleşmesi'nin 24/1. maddesinde yer alan dünya barışı ve güvenliğinin içeriği BM Sözleşmesi'nin ilgili diğer maddeleriyle kıyaslar yapılarak ortaya koyulmaktadır. Üçüncü bölümde uygulamada Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararları alırken sıkça müracaat ettiği BM Sözleşmesi'nin 39. maddesi ve özellikle barışın tehdit edilmesinin ne anlama geldiği incelenmektedir. Dördüncü bölümde BM Güvenlik Konseyi'nin uygulamaları yer almaktadır. Bu bölümde olaylara ilişkin Güvenlik Konseyi'nin harekete geçtiği tarih esas alınarak sıralama yapılmıştır. Son bölüm olan beşinci bölümde ise BM sözleşmesinin 39.maddesine göre barış tehdidi tespitinde esas alınan olaylar sınıflandırılarak Güvenlik Konseyi'nin kararları genel olarak değerlendirilmektedir.