Bitki Sistematiği: İlkin Karasal Bitkilerden Bir Çeneklilere
ISBN: 9786055829865 2012 Biyoloji Bayram Yıldız, Ekrem Aktoklu Palme Yayınevi

Bitki Sistematiği (ilkin kara bitkilerinden bir çeneklilere) adlı bu eser, şimdiye dek ülkemizde yazılanlardan farklı olarak 5 alemli sistem esas alınarak hazırlanmıştır. Kitabın içeriği belirlenirken hem lisans öğrencileri için temel sistematik bilgileri sunan ve bitkileri tanıtan bir ders kitabı, hem de lisansüstü öğrenciler ve araştırıcılar için bir başvuru kitabı olması amaçlanarak hazırlanmıştır. Sunduğumuz kitap on bölüm içermektedir. Bölümler, temel taksonomik bilgilerden sonra ilkin kara bitkilerinden günümüz en gelişmiş bitkilerine doğru evrimsel bir sırayı izlemektedir.