Birinci Mecliste İktidar Muhalefet İlişkisi: Muhalefet Ve Muhaliflerin Tasfiyesi
ISBN: 9786258413830 2022 Siyaset Oğuz Kaan Gazi Kitabevi

II. Meşrutiyet Dönemi’nin kısa süre içinde beklenilen hürriyet havası yerine İttihat ve Terakkinin elitist ve vesayetçi anlayışı, askerlerin siyasete darbe de dâhil farklı şekillerde sürekli müdahalede bulunması siyasal sistemin otoriter bir sisteme dönüşmesine neden olmuştur. Osmanl Devleti, İttihat ve Terakkinin siyaset üzerinde hâkimiyet kurduğu dönemlerde bazen mecburen bazen de devletin kaybedilen eski toprakların almak için art arda savaşlara katılmıştır. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşlarından sonra devlet yıkılma aşamasına gelmiştir.