Bireyi Tanıma Teknikleri
ISBN: 9786053180678 2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Arif Özer, Binnaz Kıran Esen, Abdullah Sürücü, Hatice Kumcağız, Müge Çelik Örücü, Aysel Esen Çoban, Birol Alver, S. Armağan Köseoğlu, Güldener Albayrak, Kasım Tatlılıoğlu, Yüksel Eroğlu Editör : Editör: Cengiz Şahin
Pegem Akademi Yayıncılık

Kitabımız, psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dallarında ders veren farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin ortak çalışmasının bir ürünüdür. On iki bölüm halinde düzenlenen kitap, üniversitelerin insanı konu alan tüm bölümleri ile özellikle de psikolojik danışma ve rehberlik alanında öğrenim gören öğrencilerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak amacıyla yalın, anlaşılabilir, uygulanabilir bir içerik ve dille 'ders kitabı ' olarak hazırlanmıştır. Eserin, kapsam ve içerik bakımından alanda önemli bir eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Bu özelliği bakımından ‘Psikolojik Testler ' ve ‘Test Dışı Teknikler ' derslerine 'kaynak kitap ' olma özelliğine de sahiptir.