Bilim Ve Araştırma Etiği
ISBN: 9786052418314 2021 3. Baskı Eğitim Bilimleri Kürşad Yılmaz, Ahmet Salih Şimşek, Mehmet Özbaş, Recep Serkan Arık, Duygu Koçak, Hatice Kumandaş Öztürk, Fazilet Taşdemir, Eren Can Aybek, Gizem Uyumaz, Melike Burcu Yılmaz, Recep Gür, Hatice Gonca Usta Editör : Kürşad Yılmaz - R. Serkan Arık
Pegem Akademi Yayıncılık

İyi öğretmen iyi bir öğrencidir sözünden hareketle iyi öğretmenlerin iyi birer araştırmacı olması da gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri ile ilgili bilgi, beceri ve gerekli tutumlara sahip olması son derece önemlidir. Bilimsel araştırma süreci söz konusu olduğunda uyulması gereken birtakım ilke, kural ve değerlerden bahsedilebilir. İşte bu ilke, kural ve değerler genel olarak bilim ve araştırma etiğinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçeve, uyulması gereken ilkeleri belirlediği gibi, yapılmaması gereken etik dışı davranışların da belirleyicisi olmaktadır. Kitapta bu ve benzeri konular alanında uzman kişilerce ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kitap öğretmen adaylarına ve diğer fakültelerde lisans ve lisansüstü öğretim düzeyinde benzer dersleri alan öğrencilere ve bilim ve araştırma etiği konularına ilgi duyan kişilere dönük bir kaynak kitap olarak tasarlanmıştır.