Bilim Dünyasında Eğitim-I
ISBN: 9786258044874 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Hilmi Demirkaya, Erol Koçoğlu, Recep Dündar, Hasan Aydemir, İsmail Şan, Mevlüt Gündüz, Vedat Aktepe, Mithat Aydın, Cengiz Taşkıran, Zafer Çakmak, Şule Egüz, Ender Özeren, Vural Tünkler, Ülkü Ulukaya Öteleş, Selcen Çalık Uzun, Danyal Tekdal, Cemil Oruç, H. Gülhan Orhan Karsak, Ülkü Tuğçe Çal Pektaş, Teymur Erol, Mert Şen, Murat Ekiçi, Fatih Tanrıkulu, Hasibe Otal, Yunus Yumak, Alperen Çalışkan, Tuğrul Gökmen Şahin, Mihrican Balaban Zor, İhsan Güzel, Mehmet Ragıp Ete, Zeynep Duman, Bülent Koçoğlu, Merve Ercan, Ramazan Biçer, Saim Turan, Salim Durukoğlu, Sevgi Kübra Akdemirel, Turan Kaçar Editör : Erol Koçoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim sürecinde farklı disiplinlerde yer alan birçok kazanıma ilişkin etkinliklerde sık sık vurgulanan, bilim, bilimsel bilgi, bilim insanı, eğitim, öğretim, öğrenme, düşünce, algılama ve anlama kavramlarının bir harmoni biçiminde yer aldığı bu çalışma, okuma sahası içerisinde bilim dünyasında bireye farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde hazırlanan çalışmada, biyografik olarak farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasında yer alan bilim insanlarına yer verilmiştir. Ayrıca, bilim dünyasının eğitim sürecine yansımalarına ilişkin somut aktarımlara yer veren bu çalışmanın bir kaynak eser niteliğine de sahip olduğu söylenebilir. Bilim dünyasında yaptığı çalışmalarla kendilerine yer bulan birçok bilim insanını bu eser aracılığıyla okuyup tanımanız, onların görüş ve eserlerinden faydalanmanız temennisiyle…