Bilgi Yönetimi Ve Standardizasyon
ISBN: 9786059623582 2018 Ekonomi Seval Özbalcı Astana Yayınları

Bilgi çağı, devasal miktarlarda üretilen bilgilerin paylaşımı, aktarılması ve korunmasında standartlaşma zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu nedenle, bilgi sistemlerinin standardizasyonu; karmaşık sistemler arasında bilgi paylaşımında disiplini sağlamanın tek yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.