Bi̇nyıl Kalkınma Hedefleri̇ Ve Yoksul Odaklı Büyüme
ISBN: 9786053443247 2015 İktisat Ergül Halisçelik Gazi Kitabevi

Bu çalışmada, parasal olmayan göstergelerin yanı sıra parasal göstergeden (kişi başına gelir) de faydalanarak yoksulluk ve kalkınma olgusu çok bouyutlu bir perspektifle Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksull Odaklı Büyüme çerçevesinde analiz edilmiştir.