Bi̇li̇nmesi̇ Gereken Sanskri̇tçe -Türkçe Keli̇meleri̇n Anlamları Ve Felsefi̇ Kavramlar
ISBN: 9786053443056 2015 Kişisel Gelişim Roy Eugene Davis Çevirmen : Çevi̇ri̇ Edi̇törü : M. Göktuğ Uslubaş Gazi Kitabevi

Kelimelerin ve felsefi kavramların kapsamlı bir biçimde anlaşılması bize 1) mantıklı düşünmek; 2) gördüğümüz, duyduğumuz ve yoğunlaştığımız şeylerin gerçekliğini anlamak; 3) sanrılardan (yanlış inanç ve görüşlerden) ve yanılsamalardan (yanlış algılamalardan) kaçınmak konularında yardımcı olur.