Bedene Yolculuk Bedenin Fizyolojisi, Psikolojisi, Psikopatolojisi Ve Psikoterapisi
ISBN: 9786051701448 2017 Psikoloji Ali Eryılmaz, Çiğdem Keven Akliman Anı Yayıncılık

İnsanın eşsiz özelliklerinden biri de mucizevi bir bedensel yapıya sahip olmasıdır. Öyle ki insan, varlığını dünya da bedeni ile görünür kılar. Ruhsal yapı, bedenden etkilenirken beden de ruhsal yapıdan etkilenir. Ruhsal ve bedensel yapı arasındaki ilişkileri, birçok bilimsel disiplin alanı incelemiştir. Bu bilim dallarından en önemlisi de psikolojidir. Psikoloji ruh ve beden arasındaki uyumun bireyin psikolojik sağlıklılığı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Örneğin psikolojide bireyin sahip olduğu bedeninden memnuniyet düzeyinin, onun benlik saygısını, insan ilişkilerini ve yaşam doyumunu etkilediğine dair birçok araştırma sonucu bulunmaktadır. Araştırma sonuçları, insanların ruhsal ve bedensel sağlıkları için bedenlerini tanımalarının, önemli olduğunu ortaya koymuştur.