Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin, Örgütsel Kimlik, Örgütsel İmaj Algılarının, Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi (Kayseri İli Örneği)
ISBN: 9786257045216 2020 Spor Barış Karaoğlu Gazi Kitabevi

Günümüzün çalışma hayatında kar amacı güden veya gütmeyen tüm örgütler için örgütsel bağlılık kavramı büyük önem kazanmıştır. Örgütsel bağlılığın bu önemi, örgüt üyelerinin iş ile ilgili davranışlarını anlamada oldukça önemli teşhis ve tespitler sunmasından kaynaklanmaktadır. Bütün bu unsurlar göz önünde tutulduğunda ve bu konularda yapılmış olan araştırmalar da incelendiğinde, örgütsel imaj ve örgütsel kimlik kavramlarının örgütsel bağlılığı etkileyebilecek unsurlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel kimlik ve örgütsel imaj algılarının örgütsel bağlılıklarını nasıl etkilediği noktasına odaklanılmış.