Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamalarının Hafif Düzey Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Performans Ve Okul Sosyal Davranışları Üzerine Etkisi
ISBN: 9789758396054 2019 Spor Fikret Soyer, Atike Yılmaz Gazi Kitabevi

Bu çalışma, hafif düzey zihinsel yetersizliği olan 7-9 yaş çocuklarda Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün psikomotor becerilere yönelik performansların belirlenmesi ve buna dayalı olarak hareket öğretim planın hazırlanması amacı ile geliştirilen, "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Performans Belirleme Formu" psikomotor beceriler, büyük kasları geliştirici çalışmalar bölümüne dayanarak hazırlanan beden eğitimi ve oyun dersinin çocukların fiziksel uygunlukları ve okul sosyal davranışları üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılacak yöntemin seçiminde temel amaç; yöntemin güçlü yanlarından yararlanarak, hem yöntemin hem de ulaşılan bulguların geçerliliğinin arttırılması ve daha derin araştırma bulgularına ulaşmak şeklinde özetlenebilir.