Beceri Gelişiminde Çoklu Zekâ Ve Bütünleştirilmiş Program Yaklaşımı
ISBN: 9786052411339 2018 2. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Derya Göğebakan Yıldız Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim programlarının en önemli görevlerinden biri öğrenenlerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve gerçek yaşamın yansıması olan öğrenme ortamları oluşturarak öğrenenleri yaşam boyu kullanacakları becerilerle donatmaktır. Bu becerilerin tamamının öğrenenler tarafından kendiliğinden edinilmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Öğrenenlere iyi tasarlanmış öğrenme ortamları yaratıldığında gerek bilişsel, gerek duyuşsal gerekse psikomotor becerilerin kazandırılması çok daha etkili hale gelebilmektedir. Öğrenenlerin akademik ve sosyal yaşam becerilerinin eş zamanlı olarak geliştirilmesine yönelik anlayışlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu ihtiyaca cevap veren yaklaşımlardan ikisi çoklu zekâ kuramı ve bütünleştirilmiş program yaklaşımıdır.Çoklu zekâ ve bütünleştirilmiş programların en önemli ortaknoktası öğrenene ve öğrenme sürecine bütünsel bakabilmeleri ve birçok beceriyi aynı zamanda öğrenme-öğretme süreçlerine katabilme özellikleridir. Bu kitap çalışmasıyla, çoklu zekâ kuramı ve bütünleştirilmiş program yaklaşımının öğrenenlere beceri kazandırmadaki rolüne dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.