Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Baykan Sezer'in Sosyoloji Anlayışı
ISBN: 9789944474405 2008 Eğitim Sezgin Kızılçelik Anı Yayıncılık

Bu eserde, Türkiye'de ilk kez, Baykan Sezer'in sosyolojisi bütün yönleriyle ele alınmış, onun Batı sosyolojisine dair eleştirel duruşu ve Türk sosyolojisine ilişkin fikirleri kapsamlı bir biçimde işlenmiştir. Baykan Sezer, Türkiye'de başat olan ve adeta kutsanan Batı sosyolojisi akımlarının dışına çıkmış, Türk toplumuna Batılı sosyologların gözüyle bakmamış, Türk toplumunu ve tarihini geliştirdiği Doğu-Batı çatışması teorisiyle açıklamış yerli bir sosyologumuzdur. Yerli olduğu kadar evrensel olan, Türkiye ve dünya sorunları karşısında sözü olan, kendine ait kuramı bulunan yetkin sosyologumuzun (Baykan Sezer'in) fikirlerini doğru anlamak isteyenlere ve onun sosyolojisini merak edenlere.