Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma Yoluyla Haksız Rekabet 
ISBN: 9786053275572 2017 Ticaret Hukuku Dilay Kuşoğlu Ekin Yayınevi

Yeni TTK'da haksız rekabet hallerinden biri olarak TTK m.55/1-c'deki ifadesini bulan "başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma" hali ekseninde çalışmada çalışanların müşterileri çevresine yönelik davranışları açıklanmaya çalışılmış. Rekabetin rakipler yönü mikro, ekonomik düzen yönü makro ölçülerini ortaya koyar. Çalışmada rekabetin mikro yönü ele alınmış. TTK m.55/1-c hükmünde tacirin emek ürünü olarak belki de yıllara dayalı elde ettiği ve iş ürünü olarak ifadesini bulan değerlerin, çalışanlar başta olmak üzere bunları hukuka uygun (rızaî) yollarla elde edenlere karşı korunması açıklanmış.