Bağımsızlık Sonrası Kazakistan'ın Uluslararası Terörizmle Mücadeledeki Tutumu: Hukuki Bir Bakış
ISBN: 9786055010591 2020 Uluslararası Hukuk Dana Kaskabayeva Astana Yayınları

Terörizm, gittikçe ürkütücü boyutlar kazanan, zamanımızın en tehlikeli ve karmaşık olgularından biri olarak ortaya çıkmıştır. Dünyada terör eylemlerinin sayısının artması, yalnızca terörizmle ve onun sonuçlarıyla mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu eylemlerin işlenmesini önlemeyi de mümkün kılacak bir hukuki temelin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, sorunu yakından araştırmak için uluslararası terörizmle mücadeleye yönelik kabul edilmiş uluslararası düzenlemelerin ve Kazakistan’ın mevcut mevzuatının gelişimini bu çalışma kapsamında incelemeye çalıştık. Bunun yanı sıra, çalışmamız boyunca ortaya çıkan hukuki zemin çerçevesinde, Kazakistan’ın terörizmle mücadeledeki tutumunu da ele aldık.