Bağımsız Denetim Standardı 500: Bağımsız Denetim Kanıtlarının Uygulanması Hakkında Bir Alan Araştırması
ISBN: 9786258443431 2021 İşletme - Muhasebe - Maliye Dr. Sezin Açık Taşar Gazi Kitabevi

Günümüz dünyasında işletmeler, sadece yerel pazarlarda değil, aynı zamanda dış pazarlarda da yer almak istemektedir. Farklı pazarlarda yer almak, işletmenin dış pazarlarla olan ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve mevcut faaliyet alanlarının genişlemesi anlamına gelir. Bunu sağlayabilmek için işletmeler doğru, tarafsız ve güvenilir finansal tablolar hazırlayarak kendilerine duyulan güveni artırabilir ve ekonomik faaliyetlerini büyütebilirler.