Azerbaycan Türk Felsefi Ve İçtimai Fikir Tarihi (Xıx-Xx. Yüzyıllar)
ISBN: 9786257890960 2021 Tarih Doç. Dr. Faik Elekberli Astana Yayınları

Azerbaycan Türk Felsefi ve İçtimai Fikir Tarihi (XIX-XX. Yüzyıllar)” adlı kitabın 1. Cilt’inde XIX. asır Azerbaycan Türk felsefi ve içtimai fikir düşüncesinin gelişme yollarından ve tanınmış Azerbaycan Türk mütefekkirlerinin felsefi dünya görüşlerinden bahsedilmektedir. Yazar bu eserde, Azerbaycan Türk Felsefi ve İçtimai Fikir Tarihini ve onun gelişme yollarını üç yönde tahlil etmiştir: 1) Azerbaycan'da Doğu-İslam-Türk kültürü ve felsefesinin devamı: skolastik felsefeden seküler felsefeye, dini düşünceden seküler düşünceye dönüş (A.A. Bakıhanov, Z. Şirvani, G. Zakir, M. M. Nevvab, Heyran Hanım, S. A. Nebati, E.Ahundoğlu, M. H. Nigari ve diğerleri); 2) Azerbaycan'da Batı Avrupa kültürü ve felsefesinin oluşumu: Avrupacılığın etkisinden radikal-inkılapçı felsefeye doğru (M. Ş.Vazeh, T.Z. Gürratul-Eyn, M.M. Kazımbey, M.F. Ahundzade, N.Vezirov, Z.Maragali ve diğerleri); 3) Azerbaycan'da Doğu-İslam-Türk felsefesi ile Batı-Avrupa felsefesinin sentezi sorunu ve çözüm yolları (C.Afgani, H.Zerdabi, S. A. Şirvani, M. A. Talib zade ve diğerleri). Kitaptan Azerbaycan Türk felsefesi tarihi, Türk kültürü, Türk edebiyatı ve Türk tarihi ile ilgilenenler, özellikle de Azerbaycan Türk felsefesinin umum Türk felsefesinde yerini araştıranlar ve geniş okuyucu kitlesi faydalana bilir.