Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Avukatlar İçin Vergi Rehberi
ISBN: 9789750240843 2017 Vergi Hukuku Rüknettin Kumkale Seçkin Yayıncılık

Kamu hizmeti görevini yerine getirmekle birlikte avukatların, serbest meslek mensubu olmaları vergi hukuku açısından pek çok sorumluluk altına girmelerine sebep olmaktadır. Günümüzde yoğun iş yükü altındaki avukatların yanlarında pek çok personel istihdam