Avrupa Birliğinde Mali Kriz Ve Türkiye'ye Etkileri (Sempozyum Kitabı)
ISBN: 9789750223631 2013 1. Baskı Avrupa Birliği Funda Başaran Yavaşlar Editör : Editör: Funda Başaran Yavaşlar
Seçkin Yayıncılık

Küresel bir aktör Avrupa Birliği; 27 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı uluslararası sempozyum notlarını içermektedir. Her birisi kendi alanında son derece önde gelen ve önemli pozisyonlarda bulunan bilim adamları -ve/veya- yöneticiler -ve/veya- siyasetçiler, mali krizin nedenleri, geleceği, olası seyri ve çözüm şekli ile tüm bunların Türkiye’yi ve Türkiye-AB ilişkilerini ne şekilde etkiyeceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Kitapta yer alan çalışmaların çoğunluğunun, tebliğden ziyade, bir kitap bölümü/makale şeklinde olması ve bilimsel bir yazılı çalışmanın sistematiği şeklinde dikkatlice planlanan başlıklarıyla, konu hakkında bilgi sahibi olmak ve/veya araştırma yapmak isteyen herkese, sistematik ve kapsamlı bir bilgi ve bakış açısı sunan bir kaynak eser haline gelmiştir.