Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye'de Yabancı Yatı
ISBN: 9786055048006 2013 Dış Ticaret Sefer Şener Ekin Yayınevi

Ülkeler açısından bu denli öneme sahip "Yabancı Sermaye" objektif bir yaklaşımla çok yönlü incelenmiştir. Tarihsel bir perspektiften olaya bakılması gelinen noktayı görmek açısından önemlidir. Çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar konunun ele alınmış olması resme bütünüyle ve sistematik bakma olanağı vermektedir. Yine kitapta yabancı sermayenin teorik anlamda ele alınması ve dünyadaki gelişim çizgisinin anlatılması konuya ilişkin geniş bir bakış açısı sağlamaktadır.