Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük Konularının Öğretimi (Özel Öğretim Yöntemleri İle)
ISBN: 9786053649045 2014 1. Baskı Tarih Kadir Ulusoy Pegem Akademi Yayıncılık

İlköğretimin ilk kademesinden eğitim-öğretimin kademesine kadar her aşamada,"Atatürkçülük konularının öğretimi" önem arz etmektedir. Bu çalışmada,"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Atatürkçülük Konularının öğretimi" ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak amaçlanmış ve ders kitaplarındaki tanımlara; konuların işlenişinde kullanılabilecek yöntem, teknik ve ilkelere; Atatürkçülük konuları ile ilgili yapılan lisansüstü tezlere ve dersin işlenişi ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerine yer verilmiştir.