Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
ISBN: 9786058011465 2020 2. Baskı. Baskı Eğitim Mihriban Coşkun Arslan, Elif Çağatay Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüzde rekabet edebilmenin temel koşullarından bir tanesi de bilgiyi temel alarak yenilik süreçleri içerisinde var olmaktır. Ar-Ge merkezleri; yoğun bilgi kullanımı ile yeni teknolojiler, ürünler, sistemler geliştirerek işletmelerin rekabet gücünü artırıcı faaliyetler yürütmek amacıyla, tasarım merkezleri ise; tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmaktadır. Ar-Ge ve tasarım merkezleri yüklendikleri misyon çerçevesinde artık sadece işletmelerin tercihi olmaktan çıkmış, tüm dünyada devlet desteğiyle teşviki yapılır bir konuma gelmiştir. Çünkü istatistikler yoğun Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenmekte olan ülkelerin dünya rekabet sıralamalarında en üst seviyelerde yer aldığını göstermektedir. Türkiye’de 2008 yılından itibaren Ar-Ge merkezleri, 2016 yılından itibaren de tasarım merkezleri kurulmaya başlamıştır. Mayıs 2019 verilerine göre Ar-Ge merkezi sayısı 1171, tasarım merkezi sayısı ise 347 olmuştur. Her geçen gün sayısı artan bu merkezlerde yürütülen projelerin maliyetlerinin takip edilerek kayıt altına alınması, mali işlemlerin ilgili muhasebe standartları ışığında muhasebeleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kitap ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un Ar-Ge ve tasarım merkezleri için sağlamış olduğu teşviklerin açıklanması ve bu merkezlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve getirilen teşviklerin muhasebeleştirilmesi sürecinin uygulamalı olarak açıklanması amaçlanmıştır.