Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Kötüye Kullanılmasına Karşı Çoğunluğun Korunması
ISBN: 9786257595599 2021 1. Baskı Hukuk Onur Zorluer Adalet Yayınevi

Bu eser, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora öğreniminin bir neticesi olarak hazırlanan ve 31.08.2020 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Helvacı (Danışman), Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Arslan Kaya, Prof. Dr. Tolga Ayoğlu ve Prof. Dr. Ali Paslı’dan oluşan jüri huzurunda savunulan “Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Kötüye Kullanılmasına Karşı Çoğunluğun Korunması” başlıklı doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir.