Anonim Şirketler Hukuku
ISBN: 9789750267970 2021 2. Baskı Şirketler Hukuku Soner Altaş Seçkin Yayıncılık

Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan eserde, Anonim Şirketler Hukukuna ilişkin temel düzeyde kaynak ihtiyacı duyan avukatlar ve şirket ilgilileri için uygulamaya dönük olarak, açıklamalı ve örnekli şekilde, yer yer konuya ilişkin yargı kararlarına da yer verilerek, anonim şirketin kuruluşundan sona ermesine, şirket organlarının çalışma usul ve esaslarından ticari defterlere ve anonim şirketlerce düzenlenmesine gereken raporlara, yapı değişiklik modelleri olan birleşme, bölünme, tür değiştirmeden hukukî ve cezaî sorumluluk hallerine, pay senedi çıkarılmasından pay devirlerine, şirketin denetiminden bilgi alma ve inceleme hakkına dair birçok konu, okuyucunun anlayacağı şekilde yalın ama ince detaylara da yer vererek kapsamlı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Anonim Şirketler Hukukuna dair detaylı bilgi edinmek isteyenler için yazarın, Seçkin Yayınevi tarafından yayımlanmış olan Anonim Şirketler kitabından da faydalanılabilir.