Android How To Program
ISBN: 9786053554035 2015 İşletim Sistemleri Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel Palme Yayınevi

Hem başlangıç hem de orta seviye dersler için uygulama geliştirmeye kolay ve eglenceli giriş yapmamızı sağlamaktadır. Kitabımızın uygulamaya yönelik yaklaşımı her yeni teknolojiyi , tam olarak test edilmiş basılı kitaptaki yedi uygulama ve online olarak daha fazlasıyla, tam kod açıklamaları ve örnek çıktılarıyla öğretmektedir.