Anayasal Hakların Çatışması
ISBN: 9786052640548 2023 1. Baskı Anayasa Hukuku Sibel Yılmaz Coşkun Adalet Yayınevi

“Anayasal hakların çatışması” başlıklı bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı kapsamında danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Zeybekoğlu, Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Zeynel Temel Kangal, Doç. Dr. Ozan Ergül ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Akbaba’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunmuş tezimin ufak değişikliklere uğramış halidir.