Anadolu Kültüründe Estetik & Aesthetics In Anatolian Culture
ISBN: 9786053274780 2017 1. Baskı Tarih Necmi Karkın Ekin Yayınevi

Yazar, kültürel objelerin gündelik hayatımızdaki yerini, estetik algımızda ne denli rol oynadıklarını incelikle, sanatsal ve felsefi bir derinlikle tartışıyor. Konuyu çeşitli gündelik ve kültüre ait eşyalar üzerinden ele alarak, felsefi tartışmalarını ikna edici, güncel ve somut bir çalışma ile tamamlamayı başarıyor. Bu eser, Anadolu kültürünü yalnızca sanat tarihi bakımından ele alan bir eser olmakla kalmıyor; sanat tarihi alanına yaptığı katkıların yanı sıra aynı zamanda Anadolu kültürünü felsefi olarak ele alıyor. Anadolu kültürüne sanat felsefesi (estetik) gözüyle yaklaşarak, çağdaş dönemde tartışılıp yeniden araştırılmasında, Anadolu kültürel değerlerinin günümüzde tartışılarak yeniden kavram bazında yapılandırılmasında büyük bir rol oynamaktadır.