Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi Ve Muvazaa Sorunu
ISBN: 9789750233760 2015 İş Hukuku Doç. Dr. İbrahim Aydınlı Seçkin Yayıncılık

Türk çalışma hayatında günden güne artan alt işveren ilişkileri, Türk yargısını muvazaa uyuşmazlıkları ile yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam etmektedir. Konuyu tüm yönleriyle inceleyen bu çalışmanın, kısa bir sürede dördüncü baskısı gerçekleşmiştir. 6552 sayılı torba kanunla, alt işveren ilişkilerinde getirilen değişiklikler ve hemen öncesinde kamuda (Karayolları Genel Müdürlüğün’de) çalışan alt işveren işçilerinin muvazaa tespiti davaları neticesinde; asıl işveren kadrosuna geçirilmesi, söz konusu çalışmayı ve ele aldığı muvazaa konusunu daha da gündemde öne çıkarmış durumdadır. Yukarıda kısaca bahsedilen tüm bu düzenlemeler, kitabımızın ilgili kısımlarında bire bir işlenmiştir. Mevzuat kısmında gerekli değişiklikler yapılmış olup, ayrıca uygulamacıların yararlanması açısından 2014 yılına ait Yargıtay’ın 7. 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin alt işverenliğe ilişkin önemli kararları eklenmiştir.