Algoritmalara Giriş
ISBN: 9786053556497 2017 Matematik Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein Çevirmen : Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner Palme Yayınevi

Birinci baskı, dünya çapında üniversitelerde yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra konunun uzmanları için standart kaynak olmuştur. İkinci baskı algoritmaların rolü, olasılıksal analiz ve rassal algoritmalar ve doğrusal programlama kısım­ları ile zenginleştirilmiştir. Üçüncü baskı yeniden düzenlenmiş ve baştan sonra güncellenmiştir. Burada bütünüyle yeni iki kısım bulunmaktadır, van Emde Boas ağaçları ve çoklu iş parçacıklı algoritmalar ve özyinelemeler kısmına ek olarak temel toplamlar (şimdi ”Böl-ve-Yönet” olarak isimlendirilir). Dinamik programlama ve açgözlü algoritma yaklaşımlarının iyileştirilmiş hali ve akış ağları üzerindeki ayrıt-tabanlı akışın yeni kavramını içerir. Bu baskıya bir çok yeni alıştırma ve problemler eklendi.