Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi 
Kuram Ve Uygulama
ISBN: 9786257228329 2020 1. Baskı Eğitim Mustafa Durmuş, Duygu Ak Başoğul, Ersin Karademir, Gökçen Göçen, Hülya Pilancı, Emrah Boylu, Mehmet Emre Çeli̇k, Eren Can Aybek, Ahmet Başkan, Aliye Nur Ercan Güven, Erdost Özkan, Gohar Seyedi, Nuretin Demir, Eser Kocaman Gürata, Gözde Demirel, Gürkan Moralı, Haluk Güngör, Rabia Gürbüz Us, Cansu Aksu Raffard, Ayşe Eda Gündoğdu, Sevgi Çalışır Zenci, Olcay Saltık Editör : Burak Tüfekçioğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Bugün üniversitelerimizin Türkçe Öğretim Merkezlerinde genel iletişim amaçlı Türkçe öğretiminden sonra öğrencilerin akademik ortamlardaki iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla akademik Türkçe dersleri verilmektedir. Bu derslerle birlikte araştırmacıların “akademik Türkçe” kavramına ilgisi ve bu ilgiye bağlı olarak akademik Türkçe yayınlarının sayısı artmaya başlamıştır. Ancak akademik Türkçe eğitimi, yalnızca yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersleriyle sınırlı değildir. Ana dilindeki eğitimlerde öğrenciler, özellikle akademik okuryazarlık becerisi kapsamında, ortaokuldan itibaren yoğun bir şekilde akademik Türkçeyle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada akademik Türkçe, yabancı dil olarak öğretiminde ders uygulamaları ve değerlendirmeleri bakımından, anadili eğitimi kapsamında ise akademik dilin tanımı, kapsamı ve farklı Türkçe disiplinlerle ilişkisi açısından ele alınmış, mevcut durum hakkında betimleme yapma ve gelecek çalışmalar için öneriler sunma amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan kitabımızın, günümüz akademik Türkçe uygulamaları hakkında bilgi vermesi, gelecek çalışmalara zemin hazırlaması açısından alan uzmanlarına ve araştırmacılara yararlı olmasını dilerim.