Aile İşletmeleri
ISBN: 9786257727884 2020 Ekonomi - İşletme Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlhan Gazi Kitabevi

Bu çalışma, Şubat 2016’da Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda kabul edilmiş olan doktora tezidir. Elde edilen bu çıktının, tüm kesimler tarafından kullanılması ve faydalı olması kitap halinde yayınlanması bir değer sağlayacaktır. Bununla birlikte çalışmanın konusu itibariyle hem akademik hem de iş ve sosyal çevre içinde yer alan kesimlerin dikkatini çekecektir.