Aile Danışmanlığı Uygulamaları
ISBN: 9786051702476 2020 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Prof. Dr. Serap Nazlı Anı Yayıncılık

Bu kitabın yazılması öğrencilerimin teşviki ile olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derslerimde teorik bilginin yeterli olmadığı, gerçek vaka örneklerine ihtiyaç duyulduğunu fark ettim. Aile danşmanlığı alanında çeviri kitapların bu boşluğu dolduramadığı, özellikle batı‐bireyci kültür ağırlıklı ve sanal uygulama örnekleri ile somutlaştırıl‐mış kitapların, derslerde sınırlı kaldığını gözlemledim. Bu nedenle, aile danışmanları adaylarının yetiştirilmesinde; kendi kültürümüzde yürütülen uygulamaların yazılı hale getirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.