Ahilik Ve Mesleki Etik
ISBN: 9786053448358 2018 Tarih Mücahit Çelik, Yavuz Akçi, Recep Özdemir Gazi Kitabevi

Ticaretin doğuşunun insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Değişimin takasla yapıldığı dönemden paranın icadıyla birlikte değişim geçiren hatta günümüzde sanal paraya kadar süren uzun bir süreç olmuştur. Bu süreç içinde her zaman mutlaka bulunan iki taraftan biri satıcı iken diğeri ise alıcı olmuştur. Bu değişim ve gelişim doğal olarak ticaretle uğraşan kişilerin de gelişmesini sağlamıştır. Ülkelerin bulunduğu coğrafyalar, kültürleri ve özellikle de inançlarının ticaret anlayışlarını etkilemiştir. Türk ve İslam coğrafyasının ve kültürünün başat aktörlerinden biri olan Selçuklu devletiyle birlikte temelleri atılan ve Osmanlı devleti ile birlikte büyüyerek devam eden Ahilik günümüzde sembolik bir durumda kalmıştır. Bu kitabın yazılmasının temel amacı sloganı "ahlak ve sanatı bir araya getiren Ahilik sisteminin" anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasının yaygınlaştırılmasıdır.