Afyonkarahisar Kültür Turizmi
ISBN: 9786257911498 2020 Tarih Mustafa Sandıkçı, Hasan Hüseyin Soybalı, Sabri Çelik, Hümeyra Töre Başat Gazi Kitabevi

Kültür turizmi potansiyeli açısından Türkiye'yi değerlendirdiğimizde, son derece zengin değerlere sahip olmasına rağmen kültür turizminin istenilen düzeyde gelişmediği görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinin; bu turizm türünün yeterince desteklenememesi, kültürel değerlere sahip çıkılamaması ve turistik bir ürüne dönüştürülememesi, yeterli tanıtımın yapılmaması olduğu görülmektedir. Yaptığımız bu çalışmanın temel amacı; tespit edilen bu nedenlerin benzerlerinin Afyonkarahisar'da da görülmesi, bu sorunların giderilmesine kısmen de olsa katkı sağlamaktır. Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden üçü üzerinde (Ege, Akdeniz, İç Anadolu) yayılan bir il olan Afyonkarahisar; yolların kesiştiği, bölgelerin birbirine bağlandığı bir merkez durumundadır. Tarih, kültür, sağlık ve inanç turizmi açısından zengin potansiyele sahip bir şehirdir. Afyonkarahisar'ın kültür turizmi potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada öncelikle Afyonkarahisar'ın coğrafi, tarihi, sosyo-ekonomik ve turistik yapısından bahsedilmiş, kültür turizmine konu olan somut ve somut olmayan kültürel değerler hakkında bilgiler verilmiştir. Bunların turizm amaçlı olarak daha iyi değerlendirilebilmesi konusunda önerilerde bulunulmuş. Afyonkarahisar'da somut ve somut olmayan kültürel değerler oldukça fazladır. Ancak bu çalışmada öncelikle kültür turizmine konu olduğu düşünülen değerler incelemeye alınmış.