Adi Ortaklıkta Temsil – Borçlar Hukuku Monografileri –
ISBN: 9789750274503 2022 1. Baskı Borçlar Hukuku Erdoğan Kaya Seçkin Yayıncılık

Adi ortaklık, ortaklık faaliyetlerinin yürütülmesinde tanınan esnek yapı, basit bir şekilde kurulması vb. sebeplerle uygulamada en çok tercih edilen ortaklık türünü teşkil etmektedir. Ayrıca adi ortaklığın, mevzuatta yapılan çeşitli yollamalar sebebiyle ortaklıklar hukukundaki temel ortaklığı oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de ortaklıklar hukukuna hâkim olabilmek için adi ortaklığın öncelikle ele alınması gerektiği görülmektedir. Böyle bir bakış açısıyla adi ortaklığın niteliklerinin de ayrı bir öneme haiz olduğu söylenebilir. Adi ortaklığın en önemli niteliklerinden biri tüzel kişiliğinin olmamasıdır. Tüzel kişiliğinin olmaması durumu bazı önemli sonuçlara yol açmaktadır. Bunlardan biri de tüzel kişiliğin bulunmaması nedeniyle adi ortaklıkta organsal temsilin mümkün olmamasıdır. Adi ortaklıkta temsilin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ile sonuçları konusunda Türk Borçlar Kanunu madde 637 ve 638'de düzenlemeler bulunmaktadır. Buna ek olarak Türk Borçlar Kanunu'ndaki temsile dair genel nitelikteki düzenlemelerin niteliğine uygun düştüğü ölçüde adi ortaklığa uygulanması da söz konusudur. Bu çalışmada, adi ortaklıkta temsil konusu ele alınmıştır. Öncelikle adi ortaklığa dair genel açıklamalar yapılmış, dış ilişkilerden ve dış ilişkilerin sonuçlarından bahsedilmiştir.