Abonelik Sözleşmeleri
ISBN: 9789750261244 2020 1. Baskı Tüketici Hukuku Yakup Bal Seçkin Yayıncılık

Abonelik sözleşmeleri; gazete, dergi gibi süreli yayın aboneliğinden internet ve dijital platform aboneliğine; elektrik, su ve doğalgaz aboneliğin-den, mobil telefon haberleşme aboneliğine ve hatta toplu ulaşım hizmetlerindeki aboneliklere kadar çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Günümüzde hayatın her alanında abonelik sözleşmesi ile karşılaşabileceğimiz gibi, bir kişi birden çok abonelik sözleşmesine de taraf olabilmektedir. Bu durum abonelik sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Gerek bu hususlar ve gerekse 4077 sayılı TKHK'nın uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalması hususu göz önünde bulundurulduğunda, 6502 sayılı TKHK ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile abonelik sözleşmelerine ilişkin getirilen yeni hükümlerin büyük önemi haiz olduğu görülmektedir. Bu öneme binaen çalışmamızda;-6502 sayılı TKHK ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde-bir tarafını tüketicinin oluşturduğu abonelik sözleşmelerinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, diğer sözleşmeler ile olan benzerlik ve farkları, kurulması, içeriği, tarafların hak ve borçları ile sözleşmenin sona ermesine ilişkin hususlar inceleme konusu yapılmıştır.