6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Ve  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi
ISBN: 9789750238000 2016 1. Baskı Tüketici Hukuku Ayşe Gül Öksüz Seçkin Yayıncılık

Taksitle satış sözleşmesi, ekonomik olarak zayıf konumda olan alıcılara/tüketicilere, peşin para ile alamayacakları birçok şeye, taksitle ödeme yapmak suretiyle kavuşabilme imkânı sağlamanın yanı sıra satıcılar açısından da, mallarının daha kolay ve hızlı bir şekilde satılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle taksitle satış sözleşmeleri günümüz itibariyle yaygın bir sözleşme türü olarak, hem ekonomik hem de hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Taksitle satış sözleşmesine ilişkin düzenlemelerin hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hem de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer almasından dolayı, her iki kanun bakımından da, bu sözleşmeye ilişkin hükümlerin benzer ve farklı noktalarına eserimizde yer verilmektedir. Özellikle aynı konu hakkında biri genel diğeri özel nitelikte iki ayrı kanunda düzenleme mevcut olması, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklarda hangi kanun hükümlerinin uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu sorununun çözümde ise eserimizde her iki kanunun da uygulama alanı tespit edilerek bir sonuca ulaşılmaktadır. Yine son zamanlarda alışverişlerde nakit ödeme yapmak yerine kredi kartı kullanılarak taksitlendirme yolunun tercih edilmesi, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin hükümlerin, kredi kartı ile yapılan alışverişlere uygulanıp uygulanmayacağı sorununu da gündeme getirmektedir. Bu eserimizde, kredi kartı ile yapılan alışverişlere, taksitle satış sözleşmesi hükümlerinin hangi koşullarda uygulanacağı sorunu da açıklığa kavuşturulmaktadır. Bu kapsamda her iki kanun açısından da taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklara çözüm önerisi getiren eserimizin, hukuk camiasına faydalı olmasını ümit etmekteyiz.