5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kuruluşlarından Muhasebe Kayıtlarına Ar–Ge / Tasarım Merkezleri Ve Vergisel Avantajları
ISBN: 9789750261091 2020 2. Baskı Vergi Hukuku Ali Ildır Seçkin Yayıncılık

Kitap, 5746 sayılı kanun çerçevesince firmalara sağlanan Ar-Ge ve Tasarım harcamalarına ilişkin teşvik unsurlarından "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Oluşturma Yoluyla" nasıl yararlanacaklarını açıklamaktadır. Firmaların Ar-Ge ve Tasarım merkezi olmak için ne gibi aşamalardan geçmeleri gerektiği ve merkez olduktan sonra takip etmeleri gereken mali işlemlere yer verilmiştir. Ayrıca teşvik unsurlarından yararlanırken yapılması gereken muhasebe kayıtları dikkate alınarak vergisel problemlerle karşılaşmamaları için almaları gereken önlemler de açıklanmaktadır. Bununla birlikte Teşvik kapsamında firmalara sağlanan Ar-Ge ve Tasarım harcamalarının tamamının kurumlar vergisi matrahından nasıl indirileceği, alınan hibelerin indirim sırasında nasıl dikkate alınacağı, gelir vergisi stopajı istisnasından yararlanılması ve işveren prim payının yarısının istisna kapsamında nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır. Kitap, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalara, bu firmaların muhasebe bölümleri ile YMM ve SMMM meslek mensuplarından bu konuda bilgi arayanlara hitap etmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasına da bu kitapta ulaşabilirsiniz. - Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimi Nasıl Olur? Kimler Faydalanabilir? - Hangi Harcamalar, Vergiden Düşülebilir? - Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Nedir ve Ar-ge ve Tasarım Belgesi Alınması İçin Gereken Şartlar Nelerdir? - Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olacak Yabancı Şirketlerin Türkiye de İş Yeri Açması Gerekir mi? - Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Eğitim Durumu Gelir Vergisi Teşvikini Nasıl Etkilemektedir? - Emekli Çalışanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde Çalışması Teşvik Almaya Engel Olur mu? - Ar-Ge Projesinin Bir Başka Şirkete Devredilmesi Mümkün müdür? - İşveren Sigorta Prim Hissesi Teşvikinde Ne Zaman Yararlanılmaya Başlanmaktadır? - Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler Nelerdir? Nasıl Yararlanılabilir? -Temel Bilimler çalışanı desteği nedir? Nasıl yararlanılabilir? - Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Denetlenmesi Nasıl Yapılmaktadır?