21. Yüzyılda Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği
ISBN: 9786257315180 2020 Genel Mühendislik Editör : Dr. Murat Fatih Tuğan, Dr. Okan Yardımcı
Gazi Kitabevi

21. Yüzyılda hidrokarbon kaynaklarının yenilenebilir kaynaklarla yer değiştireceği düşünülse de halen dünya birincil enerji ihtiyacının büyük oranda petrol ve doğal gaz kaynaklarından karşılandığı görülmektedir. 21. yüzyılın geri kalanında da hem petrolün hem de doğal gazız hayatımızın birçok alanında yer alacağı beklenmektedir. Bununla birlikte, petrol ve doğal gazın aranmasından üretimine kullanılan "petrol endüstrisi" teknolojileri sürekli gelişmektedir. 21. Yüzyılda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği kitabının ilk bölümü genel anlamda enerji ve özelde petrol endüstrisine ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesi hedef alınarak hazırlanmış, ikinci bölümden itibaren ise 21. Yüzyılda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği'nde öne çıkan yenilikler farklı disiplinlerde yetkin isimler tarafından detaylı olarak ele alınmıştır. 21. Yüzyılda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği kitabı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğrencileri için yeni ufuklar sunacak ve bir başucu kitabı olacak, profesyonel Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri'nin çapraz disiplinlerdeki gelişimlerine katkı sağlayacak ve petrol endüstrisinin teknik, ekonomik ve hukuki yönlerine ilgi duyan araştırmacılar, sektöre yönelik denetleyici ve düzenleyici otoritele, politika belirleyiciler için bir rehber niteliğinde olacaktır.