200 Soruda Yönetim - Kamu Yönetimi
ISBN: 9786053443995 2016 İktisat Mehmet Akif Özer, Mustafa Önen Gazi Kitabevi

Amaçların etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi maksadıyla bir insan grubunda işbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik faaliyetlerden oluşan yönetim uygulamaları, toplumsal yaşam kadar eskidir. Ancak yönetim ve örgütlerle ilgili sistematik bilgi topluluğu niteliğini taşıyan yönetim bilimi 20. yüzyılın ürünüdür.