18.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri: Yaratıcı Drama İle Farklılıklar Ve Farkındalıklar
ISBN: 9786053184065 2016 1. Baskı Yaratıcı Drama İnci San, Tülin Tümtürk Editör : İnci San, Tülin Tümtürk
Pegem Akademi Yayıncılık

1985 (1.), 1987 (2.) ve 1989 (3.) yıllarında düzenlenen uluslararası eğitimde yaratıcı drama buluşmalarındaki yaşantılar sonucunda kurulan çağdaş Drama Derneği 'miz kurulduğu 1990 yılından sonra kurumsallaşmaya inanmış ve önemlibir gelenek haline gelen uluslararası seminer ve kongreleri düzenli olarak devam ettirme çabasını da sürdürmüştür. Derneğimiz elbette eğitimde yaratıcı drama alanının Türkiye 'de ortaya çıkmasında, yaygınlaştırılmasında ve bu geleneğin oluşmasında öncü olmak gibi önemli bir görev üstlenmiş ve kurulduğu günden beri de amacına uygun olarak çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Derneğimiz eğitimde ve toplumsal yaşamda yaratıcı dramayı bir yöntem ve bağımsız bir ders olarak yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz, bu amaç doğrultusunda alanında öncü bir kuruluş olarak ürettiği tüm çalışmaları kitap olarak yayımlamaktadır. Bu yayınlarla alanda yapılan tüm çalışmaları daha kalıcı hale getirmek ve yaratıcı drama birikimini tüm ilgilenenlerle paylaşmak gibi bir işlevi bulunmaktadır. Kitapta yer alan ayrıntılı atölye raporlarında pek çok oyun, doğaçlama, rol oynama ve yaratıcı dramanın diğer tekniklerinden örnekler görülebilir. Bu örneklerin Türk eğitim sistemine değişik amaçlar altında aktarılmasını ve olumlu yansımalarını bekliyor ve diliyoruz. 'Yaratıcı Drama ile Farklılıklar ve Farkındalıklar ' başlıklı bu kitap, 31 Mart- 03 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya 'da Derneğimiz Antalya temsilciliğinin organizasyonunda 'çok Kültürlülük ve Kültürlerarasılık Bağlamında Drama- Farklılıklar ve Farkındalıklar ' başlığı ile gerçekleştirilen atölye, konferans ve panel konuşmalarından oluşmaktadır. Türkiye 'nin hemen her köşesinden gelen katılımcılar, Derneğimiz üyeleri, eğitimcileri ve Avrupa 'nın değişik ülkelerinden gelen konuklarımızla gerçekleştirilen atölyelerde, yaratıcı drama alanındaki farklı yaklaşım, yöntem ve teknikler, belirlenen ana tema çerçevesinde ele alındı ve derinlemesine çalışmalar yürütüldü. Seminerin sonunda alınan dönütler pek çok çalışmanın amacına ulaştığını göstermektedir. Benzer tepkiler değişik ülkelerden gelen uzmanlarımız tarafından da dile getirilmiştir. Pegem A Yayınları ile yürüttüğümüz ortaklıklar sonucunda yapılan tüm çalışmaların yayın olarak ortaya çıkması için uğraşımız sonuçlarını da vermeye başladı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm seminer ve kongre kitaplarımız Pegem A Yayınları tarafından basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bu nedenle tüm Pegem A ailesine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Atölye raporlarının yazılması, bir araya getirilmesi, ilk okuma ve düzeltmelerin yapılmasında başta onursal başkanımız İnci San olmak üzere bir dönem Antalya temsilciliğimizi yürüten Tülin Tümtürk 'e, yönetim kurulu üyemiz İhsan Metinnam 'a, dizgi, kontrol, basım gibi işleri titizlikle takip eden drama eğitmenlerimizden Orhan Güney çınar 'a tüm emekleri için teşekkür ederim.