Yorumluyorum – VI
ISBN: 9789750229343 2014 1. Baskı Criminal Law Ersan Şen Seçkin Yayıncılık

Bu çalışmada; "Anayasa", "Ceza ve İnfaz", "Ceza Yargılaması", "Güncel", "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi", "Kişi Hak ve Hürriyetleri" üst başlıkları altında ve yirmi yedi bölüm halinde birçok konu incelenmiştir.